• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Food markets: Odkrywanie najciekawszych targów spożywczych na świecie.

Społeczeństwa tak nazywanych państw wysoko rozwiniętych mają stanowcza tendencje do starzenia się. Zjawisko to staje się coraz to o wiele bardziej widoczne także w stworzonym przez nas kraju – wzrasta średnia wieku, seniorzy konstruują coraz to liczniejsza grupę cywilną. Dzieje się tak właśnie dlatego, że rodziny znacznie rzadziej aniżeli kiedyś decydują się na posiadanie mnogiego potomstwa, a dużo małżonków w ogóle rezygnuje z posiadania dzieci. Z drugiej sprawy zachodzi ciągły rozwój i postęp w dyscyplinie nauk leczniczych oraz około medycznych (jak na przykład dietetyka), co w możliwy metoda tłumaczy się na przeciągnięcie średniej długości życia człowieka – więcej na ANCHOR. Przemiany demograficzne aktywują potrzebę przewartościowania priorytetów oraz zapotrzebowań społecznych. Problemy seniorów staja się już nie marginalne, niemniej jednak dotyczące ciągle wzrastającej liczebnie grupy społecznej. Służba zdrowia stawia wobec wyzwania zapewnienia jak najważniejszego komfortu życia przez do granic możliwości długi czas dla znaczącej grupy ludzi

Słowa kluczowe:
1. festiwale na Ko Samui

2. https://kosamui.pl/spa-crocus

Categories: Podróże

Comments are closed.