• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kino a twórczość niezależna: Wartościowe dzieła poza głównym nurtem.

Komiks, takim, jaki znamy go dzisiaj, jest w porównaniu z innymi gatunkami sztuki stosunkowo młody. Choć bezsprzecznie wolno odwoływać się aż do starożytności oraz średniowiecza wyszukując jego korzeni, to niemniej jednak obecną formę komiksy zyskały względnie niedawno, albowiem na początku dwudziestego wieku. Jako młody gatunek był traktowany jako coś gorszego, dla niewybrednych gustów. Komiksy relacjonowały awanturnicze lub też żartobliwe historie, które nie zdobywały uznania w oczach elit. Poza tym był niesłychanie ochoczo czytany przez młodych czytelników oraz obawiano się, że odciągnie on ich od literatury. Jednakże stopniowo, kiedy za uprawianie tej sztuki brali się co bardziej uznani rysownicy oraz scenarzyści, zaczął zyskiwać uznanie – przetestuj komiksy po angielsku dla dzieci. W Stanach Zjednoczonych odbył się nawet proces, jakiego finałem było uznanie komiksu za dzieło sztuki. Jeszcze w latach osiemdziesiątym przyznanie się do czytania komiksów nie było przyzwoicie widziane w tak zwanym właściwym towarzystwie. Lecz dzisiaj komiksy zyskują nawet status sztuki ludowej Ameryki. W tej chwili komiksy mają swoje festiwale, nagrody oraz uznanie. Następne pokolenia twórców już wychowanych na komiksach umieją używać tej formy sztuki odnajdując dla niej oryginalne środki wyrazu.

1. Sprawdź to

2. Sprawdź tutaj

Historia teatru francuskiego: Od klasycyzmu do absurdalizmu.

Categories: Hobby

Comments are closed.